Soheil_MK | Flipside Analyst

  Soheil_MK

  Joined Oct 16, 2021
  //
  2Upvotes

  Soheil_MK- Feb 19, 2023

  osmosisosmosis
  prices
  ibc

  Soheil_MK- Feb 1, 2023

  flowflow
  nearnear
  ethereumethereum
  polygonpolygon
  solanasolana

  Soheil_MK- Jan 28, 2023

  cosmoscosmos
  ibc

  Soheil_MK- Jan 29, 2023

  flowflow
  ethereumethereum
  evm

  Soheil_MK- Feb 7, 2023

  ethereumethereum
  optimismoptimism
  l2
  evm

  Soheil_MK- Jan 29, 2023

  solanasolana
  governance

  Soheil_MK- Jan 29, 2023

  ethereumethereum
  evm

  Soheil_MK- Jan 29, 2023

  solanasolana
  governance

  Soheil_MK- Jan 28, 2023

  solanasolana
  prices

  Soheil_MK- Jan 28, 2023

  flowflow
  bridge

  Soheil_MK- Feb 19, 2023

  cosmoscosmos
  osmosisosmosis
  ibc
  governance

  Soheil_MK- Jan 28, 2023

  cosmoscosmos
  ibc

  Soheil_MK- Jan 28, 2023

  cosmoscosmos
  osmosisosmosis
  ibc
  governance

  Soheil_MK- Jan 29, 2023

  solanasolana
  governance

  Soheil_MK- Jan 28, 2023

  optimismoptimism
  l2
  evm

  Soheil_MK- Feb 20, 2023

  nearnear
  prices

  Soheil_MK- Jan 29, 2023

  sushisushi
  balancerbalancer
  synthetixsynthetix
  uniswap
  swaps

  Soheil_MK- Jan 29, 2023

  optimismoptimism
  l2
  evm

  Soheil_MK- Jan 29, 2023

  solanasolana
  nft

  Soheil_MK- Feb 26, 2023

  makermaker
  ethereumethereum
  mkr
  evm
  defi

  Soheil_MK- Feb 15, 2023

  flowflow

  Soheil_MK- Jan 28, 2023

  flowflow
  staking

  Soheil_MK- Feb 7, 2023

  osmosisosmosis
  prices
  ibc

  Soheil_MK- May 13, 2024

  uniswap
  kyberswap
  woofi
  hashflow
  dodo

  Soheil_MK- Jan 29, 2023

  sushisushi
  balancerbalancer
  synthetixsynthetix
  uniswap
  swaps